Σειρά 35
 SKU Διάσταση
RAT210 1000x350x700 [mm]
RAT214 1400x350x700 [mm]
RAT219 1900x350x700 [mm]
RAT224 2400x350x700 [mm]