Σειρά 60,70
Διάσταση
60-190 Extra Shelf
200-290 Extra Shelf