Σειρά 30
 SKU Διάσταση
RAT2100 1000x350x400 [mm]
RAT2140 1400x350x400 [mm]
RAT2160 1600x350x400 [mm]
RAT2190 1900x350x400 [mm]