Σειρά 30
 SKU Διάσταση
RAT1100 1000x350x200 [mm]
RAT1140 1400x350x200 [mm]
RAT1160 1600x350x200 [mm]
RAT1190 1900x350x200 [mm]