Σειρά 30
 SKU Διάσταση
RAT3100 1000x350x600 [mm]
RAT3140 1400x350x600 [mm]
RAT3160 1600x350x600 [mm]
RAT3190 1900x350x600 [mm]