Σειρά 100
 SKU Διάσταση
HCM2100 1000x1000x550 [mm]
HCM2150 1500x1000x550 [mm]
HCM2200 2000x1000x550 [mm]
HCM2250 2500x1000x550 [mm]
HCM2300 2960x1000x550 [mm]