Σειρά 60
 SKU Διάσταση
LAA60601 600x600x850 [mm]
LAA10601 1000x600x850 [mm]
LAA12601 1200x600x850 [mm]
LAA14601 1400x600x850 [mm]

 

Σειρά 70
 SKU Διάσταση
LAA70701 700x700x850 [mm]
LAA10701 1000x700x850 [mm]
LAA12701 1200x700x850 [mm]
LAA14701 1400x700x850 [mm]
LAA16701 1600x700x850 [mm]