Σειρά 60
 SKU Διάσταση
LAA10602 600x600x850 [mm]
LAA12602 1000x600x850 [mm]
LAA14602 1200x600x850 [mm]
LAA16602 1400x600x850 [mm]
LAA19602 1900x600x850 [mm]
LAA24602 2400x600x850 [mm]

 

Σειρά 70
 SKU Διάσταση
LAA12702 1200x700x850 [mm]
LAA14702 1400x700x850 [mm]
LAA16702 1600x700x850 [mm]
LAA19702 1900x700x850 [mm]
LAA24702 2400x700x850 [mm]