Σειρά 50
 SKU Διάσταση
SK01 450x500x180 [mm]
SK02 800x500x180 [mm]
SK03 1300x500x180 [mm]