Σειρά 70
 SKU Διάσταση
HSN1075 1000x700x550 [mm]
HSN1575 1500x700x550 [mm]
HSN2075 2000x700x550 [mm]
HSN2575 2500x700x550 [mm]
HSN3075 2960x700x550 [mm]