Στερεός
 SKU Διάσταση
RAD105 1000x500x1800 [mm]
RAD125 1200x500x1800 [mm]
RAD145 1400x500x1800 [mm]
RAD165 1600x500x1800 [mm]
RAD185 1800x500x1800 [mm]
RAD205 2000x500x1800 [mm]

 

Διάτρητο
 SKU Διάσταση
RADH105 1000x500x1800 [mm]
RADH125 1200x500x1800 [mm]
RADH145 1400x500x1800 [mm]
RADH165 1600x500x1800 [mm]
RADH185 1800x500x1800 [mm]
RADH205 2000x500x1800 [mm]