Σειρά 70

Περιλαμβάνεται:

• Ντουλάπι με ποτήρια

• Κεκλιμένος κάδος

• Μονάδα συρταριών τριπλής πρόσβασης